POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV


  1. člen Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki


Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje podjetje Parketarna Jager d.o.o. (nadalje upravljalec).

Podatki o upravljavcu:

Podjetje: Parketarna Jager d.o.o.

Naslov: Proseniško 14, 3230 Šentjur

Matična številka: 2028662000

Telefon: 051 654 430

E-pošta: External link opens in new tab or windowinfo@parketarna-jager.si


Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:


2. člen Vrste obdelovanih osebnih podatkov

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

1. osnovni kontaktni podatki

  • Ime in priimek

  • E-naslov

  • Telefonska številka

  • Kraj bivanja

  • Ime podjetja (če se prijavljate kot podjetje)


3. člen Podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z vami. Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.


4. člen Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom:

• Obveščanja naročnikov o novostih

• Obveščanje o novih akcijah


5. člen Hramba osebnih podatkov

Osnovne kontaktne oseben podatke hranimo 5 let. Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica. Podatke o izdanih računih hranimo 30 let od izdaje. Podatke ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjen pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe. Po izteku obdobja hrambe osebne podatkov trajno in učinkovito izbrišemo, da izgubijo značaj osebnih podatkov.6. Člen Posredovanje osebnih podatkov

Odločitev o posredovanju osebnih podatkov je prostovoljna, vendar za izdelavo ponudbe so nekateri osebni podatki nujni.


7. člen Dostop do osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj podjetja Parketarna Jager d.o.o., ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je podjetje Parketarna Jager d.o.o. sklenilo pogodbo poslovnem sodelovanju (pogodbeni izvajalci parketarskih del). Pogodbeni izvajalci parketarskih del uporabljajo osebne podatke samo v primeru, da izvajajo parketarska dela na objektu.


8. člen Pravice v zvezi z osebnimi podatki

Od podjetja Parketarna Jager d.o.o. lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas podjetje seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice. Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

  • Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri

  • Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave

  • Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v 17. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov. V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali. Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljalcu osebnih podatkov. Zoper podjetje Parketarna Jager d.o.o. imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da je podjetje Parketarna Jager d.o.o. ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov kršila veljavno zakonodajo.


9. člen Uveljavljanje pravic

Svoje zahtevke iz prejšnjega člena lahko naslovite na katerikoli kontakt upravljalca, ki je naveden v 1. členu tega dokumenta. Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identiteti. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo. Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.