Lamelni parket

 Kvalitetno se lahko primerja z vsemi ostalimi parketi, saj se posamezne klase med seboj razlikujejo le po videzu. Lamelni parketi so sestavljeni iz manjših deščic, ki so leplene na mrežico. Vzorec lepljenih deščic je lahko mozaik (kocka), angleški vez (lepljene v eno smer s polovičnim zamikom) in paralelni vez (lepljene v eno smer brez zamika). Lamelni parket se lepi na estrih ali drugo obstoječo podlago, obrusi in zaščiti z lakom ali oljem.